Logo

Tento web prochází v současnosti údržbou a úpravou. Prosím, omluvte sníženou funkčnost stránek. 

info@horaenergy.cz

Mobil: +420 776 077 773
Mobil: +420 775 708 347

LEDFVE

Monitoring FVE

Společnost HORA ENERGY s.r.o. pro Vás zajišťuje následující služby:

  • instalaci a zprovoznění monitorovacího zařízení a napojení na naše dohledové pracoviště
  • online monitoring elektrárny vlastními pracovníky 7 dní v týdnu
  • ze sledovaných provozních dat kromě vlastní výroby sledující i chyby a poruchy, které následně předávají k řešení technikům v terénu
  • optimalizují výrobu elektrické energie – tzn. analýza provozních dat (porovnávání výroby měničů mezi sebou, porovnávání hodnot stringů mezi sebou)
  • automatická detekce při poklesu výroby v důsledku výpadku nějakého prvku a předání k řešení technikům
  • komunikace s distributorem v případě výpadku provozu celé elektrárny
  • online webový portál s přístupem pouze pro investory poskytující v reálném čase informace o výrobě a chování elektrárny
  • archivace veškerých elektronických dat získaných během provozu FV elektrárny
System.String[]