Logo

Tento web prochází v současnosti údržbou a úpravou. Prosím, omluvte sníženou funkčnost stránek. 

info@horaenergy.cz

Mobil: +420 776 077 773
Mobil: +420 775 708 347

LEDFVE

Termovize

Termovize umožňuje rychlé odhalení fotovoltaických panelů s výrobními poruchami a tím i značně zjednoduší uplatnění záruky.
V současné době je nainstalováno v České republice více jak 8 milionů solárních panelů s podobnými technickými parametry, nicméně lišící se svou kvalitou.
Pokud při provozu vzniká v panelu teplotní gradient (rozdíl teplot v různých částech), pak takový panel není v pořádku a je potřeba podrobnějí analyzovat příčinu tohoto teplotního rozdílu.

Termovizní kontrola solárních panelů odhalí:

  • vadu celého panelu
  • vadu skupiny článků uvnitř panelu
  • vadu jednoho místa – jednoho článku

Jakákoliv vadná část panelu snižuje produkci elektrické energie daného samotného panelu, ale i ovlivňuje negativně zapojení celého stringu, ve kterém je daný panel zapojen.

Termovizní metody se provádí za plného provozu, bez nutnosti odpojovat elektrárnu od výroby.

System.String[]